151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Startuje online finanční úřad

Finanční správa v minulých dnech spustila pilotní provoz online finančního úřadu MOJE daně na webové stránce www.mojedane.cz, a právě toto spuštění je nezbytný předstupeň, aby z hlediska bezpečnosti bylo vše připraveno ke startu projektu, i pro širokou veřejnost. Tento start je naplánován na 28.2.2021.

Online finanční úřad nabídne všem lidem moderní, jednoduché, a především online řešení všech jejich daňových záležitostí. Lidé by měli díky novému portálu svoje daně vyřešit jednoduše z pohodlí svého domova či kanceláře. Krom daně z příjmů bude moci portál využít i pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2021 a přiznání k dani silniční za rok 2020, u kterých díky pandemii došlo v podstatě k posunu termínu jejich podání. Více zde.

Novinka ve formě portálu MOJE daně je určena pro všechny, kteří mají jakoukoliv daňovou povinnost vůči státu. Využít ho budou moci zaměstnanci, živnostníci a OSVČ, podnikatelé, vlastníci nemovitostí i velké obchodní korporace. V rámci portálu může daně spravovat i kdokoliv jiný, protože je zde funkce pověření. Komu a jaká práva si nastaví přímo sám poplatník. Portál rovněž disponuje osobním daňovým kalendářem a poplatník si na každou daň zvlášť může nastavit upozornění, aby nezapomněl vše včas vyřídit.

K přihlášení do online finančního úřadu lze využít hned několik způsobů. Přihlásit je možné se přes tzv. e-Identitu, tedy elektronickým ověřením totožnosti. Ověření je možné buď pomocí elektronického občanského průkazu s čipem, službou MojeID nebo novinkově pomocí bankovní identity, kterou v ČR nabízí Česká spořitelna, ČSOB a Komerční banka. Krom těchto možností zůstává zachována možnost přihlásit se přes datovou schránku. MOJEdaně umožňuje přihlášení i přes přístupové údaje, které poskytne finanční úřad a poplatník si je vyzvedne osobně.

Když se poplatník do portálu přihlásit a učiní podání, nebude muset již nic dalšího prokazovat či ověřovat. Pokud bude podání učiněno správně, obdrží poplatník potvrzení o úplnosti podání a rovněž informaci o nedoplatku či přeplatku na dani. Při placení je možné si vygenerovat platební informaci včetně QR kódu. Formuláře by měly být zčásti předvyplněné automaticky, aby při vyplňování bylo co nejméně práce.

Máte zájem o podporu v oblasti personalistiky, zpracování mezd, daňového poradenství nebo vedení účetnictví? Kontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.

aktualizace 23.2.2021


Přiznání k dani z příjmů fyzických osob ONLINE!