151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Stravenkový paušál v kostce

Jak jste již určitě zaznamenali, tak od ledna 2021 mohou zaměstnavatelé vedle benefitů na stravování ve formě závodního stravování v jídelnách nebo stravenek poskytnout svým zaměstnancům také stravenkový paušál.

I dnes se najde řada zaměstnavatelů, kteří svým zaměstnancům neposkytují žádný příspěvek na stravování. Ministerstvo financí doufá, že právě stravenkový paušál by mohl tyto zaměstnavatele oslovit, aby svým zaměstnancům poskytovali příspěvek na stravování. Často zmínění zaměstnavatelé totiž příspěvek na stravování neposkytovali, protože to s sebou neslo velkou administrativní náročnost a také nemalé provize stravenkovým společnostem při odběru stravenek. Právě díky stravenkovému paušálu se tomuto vyhnou a daňové zvýhodnění stravování zůstane zachováno. Stravenkový paušál si tak bude moci dovolit i firma či živnostník s jedním nebo dvě zaměstnanci.

Pokud se zaměstnavatel rozhodne pro využívání stranvenkového paušálu, musí v návaznosti na tuto skutečnost upravit svůj vnitřní předpis, jenž se vztahuje k příspěvkům na stravování. Stejně jako u papírových stravenek je poskytnutí stravenkového paušálu ve formě peněžní podmíněno odpracováním alespoň 3 hodin za směnu.

Aby byl stravenkový paušál nedaňovým příjmem zaměstnance, musí být poskytnut v maximální výši 70 % horní hranice stravného při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin. Pro rok 2021 je to 70 % z částky 108 Kč, tj. 75,60 Kč.

Uveďme si příklad – zaměstnanec v měsíci opracoval 18 směn a stravenkový paušál zaměstnavatel poskytuje ve výši 75 Kč. Zaměstnanec ve sledovaném měsíci obdrží 18 x 75 Kč tedy 1 350 Kč, které se mu přičtou k částce k výplatě. U zaměstnance se bude jednat o nedaňový příjem, protože stravenkový paušál je nižší než hranice uvedená výše a u zaměstnavatele jde plně o daňový náklad.

Pro spoustu zaměstnavatelů může být tento příspěvek nízký a chtějí poskytovat stravenkový paušál např. ve výši 100 Kč za odpracovanou směnu. Uveďme si nyní jednoduchý příklad s touto výší stravenkového paušálu. Zaměstnanec odpracoval 18 směn, takže jeho příspěvek na stravování bude činit 1 800 Kč. Vzhledem k tomu, že zaměstnavatel poskytuje příspěvek vyšší než horní hranice stravného 75,60 Kč, musí vše nad 75,60 Kč vstoupit do zdanitelné mzdy.  U našeho zaměstnance do zdanitelného příjmu vstoupí 1 800 – (75,60 x 18) = 439,20 Kč, po zaokrouhlení 439 Kč a 1 361 Kč bude nedaňovým příjmem. U zaměstnavatele je celá suma stravenkového paušálu 1 800 Kč daňově uznatelným nákladem.

Stravenkový paušál je možné poskytovat i pracovníkům, kteří svoji práci vykonávají na základě dohod. Ovšem musí to mít zaměstnavatel zakotvené ve svém interním předpise či sjednané přímo v dohodě o provedení práce či pracovní činnosti. U dohod je rovněž třeba sledovat odpracované směny.

Určitě Vás napadá jedna otázka, jak se se stravenkovým paušálem zachází v případě exekucí. Protože stravenkový paušál není mzda, tak nemůže být předmětem soudního výkonu rozhodnutí ani exekuce, ale jen v případě stravenkového paušálu do limitu 75,60 Kč za odpracovanou směnu pro rok 2021. Vše nad tento limit už exekucím či insolvenčním srážkám podléhá.

Zaměstnavatel rovněž může různým skupinám svých zaměstnanců poskytovat rozdílné formy příspěvků na stravování. Vždy ale musí být dodržen princip rovného zacházení se zaměstnanci a zákaz diskriminace.

Máte zájem o podporu v oblasti personalistiky, zpracování mezd, daňového poradenství nebo vedení účetnictví? Kontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.

aktualizace 7.2.2021


Přiznání k dani z příjmů fyzických osob ONLINE!