151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Úhrada DPH ve zvláštním režimu jednoho správního místa

Zvláštní režim jednoho správního místa neboli One Stop Shop (OSS) slouží pouze k odvodu DPH v ČR u vybraných plnění, jež jsou poskytována přeshraničně koncovým spotřebitelům do jiných států EU a kde dodavateli vzniká povinnost odvést DPH v členském státě spotřebitele. Dodavatel se zaregistruje do systému OSS a DPH odvádí pouze v jednom státu, ačkoliv se jedná o přeshraniční plnění. Podobnější informace o tomto režimu si můžete přečíst zde.

Ministerstvo financi v minulých dnech vydalo ve svém Finančním zpravodaji bližší informace k placení DPH v režimu OSS. Subjekty, kterých se rozšíření zvláštního režimu jednoho správního místa dotýká, se ale nemusí obávat, že by nemohly novinky v oblasti e-commerce využít. Platba DPH v režimu OSS pro ně bude možná i přesto, že novela příslušného zákona nebyla doposud schválena. Pro odvod DPH jsou oprávněny od července využívat OSS.

Tyto oprávněné subjekty mohou DPH při splnění podmínek systému OSS platit v eurech na příslušný bankovní účet správci daně. K platbě je nutné uvést jednoznačné referenční číslo příslušného daňového přiznání. Jen připomínáme, že úhrada probíhá na speciální účet správce daně vedený v eurech.

Kompletní informace jdou k dispozici ve Finančním zpravodaji č. 30/2021 a na stránkách Finanční správy.

Máte zájem o podporu v oblasti personalistiky, zpracování mezd, daňového poradenství nebo vedení účetnictví? Kontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.

aktualizace 13.8.2021


Přiznání k dani z příjmů fyzických osob ONLINE!