151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Vláda schválila novelu zákoníku práce

Vláda v dubnu 2023 schválila novelu zákoníku práce. Změn je samozřejmě více, ale jednou z nejvýraznějších je zakotvení práce na dálku (home office) právě do tohoto zákona. O novele zákoníku práce by měla Poslanecká sněmovna poprvé jednat zhruba v půlce května 2023.

Zákoník práce byl měl definovat pravidla pro home office. Záměrem novely zákoníku práce je, aby především rodiče malých dětí či pečující měli co nejlepší oporu v zákoně, a tím i dobré podmínky pro skloubení pracovního a rodinného života. Ministr práce k tomu sdělil: „Práce na dálku je stále oblíbenější, proto na tento trend reagujeme a blíže upravujeme podmínky, aby byly předvídatelné. Dohoda o home office bude muset být sjednána písemně a pamatujeme také na možnost poskytovat paušální náhradu nejběžnějších nákladů zaměstnanců při práci na dálku.“ V novele by mělo být i zakotveno, že pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem dohodnou na práci z domova, může zaměstnavatel kompenzovat náklady na energie, teplo a vodu. Paušál za náhradu nákladů na energie každou odpracovanou hodinu z domova bude dobrovolný a bude záviset opět na dohodě mezi zaměstnanec a zaměstnavatelem. Náhrada energií bude daňově uznatelný výdaj.

Pokud pečující o dítě do 9 let či o jinou blízkou osobu nebo těhotná žena požádá o zkrácený úvazek nebo práci z domova, zaměstnavatel bude muset na tuto žádost reagovat a v případě nevyhovění této žádosti také písemně odůvodnit, proč tak činí.

Další připravovaná změna se týká dohod o provedení práce a o pracovní činnosti. V novele je zakotveno, že zaměstnavatel bude muset pracovní dobu rozvrhovat dopředu, a to nejméně tři dny před samotnou směnou, pokud se se zaměstnancem nedomluví jinak. Dohodáři budou mít navíc při splnění podmínek i nárok na dovolenou.

 

S daněmi Vám rádi poradí naši certifikovaní daňoví poradci. Nebo předejte celé Vaše účetnictví našim kvalifikovaným účetnímKontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.

aktualizace 17. 05. 2023


Přiznání k dani z příjmů fyzických osob ONLINE!