151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Zjednodušení hlášení Intrastatu od roku 2022

Od roku 2022 by mělo dojít k výraznému zjednodušení hlášení do systému Intrastat. Systém Intrastat sleduje obchod se zbožím mezi jednotlivými členskými státy Evropské unie. Zmiňované zjednodušení by mělo snížit administrativní zátěž jak samotným vykazujícím podnikatelům, tak i samotné celní správě. Účinnost této úpravy by měla nastat 1.1.2022.

Zjednodušení by se mělo dotknout těch subjektů, kteří mají objem obchodu s jiným členským státem mezi 12. mil Kč a 20 mil. Kč.  Tyto subjekty by mohly od ledna 2022 mít možnost poslat místo dvanácti měsíčních výkazů pouze jedno hlášení ročně pro každý směr, tedy jedno hlášení pro dovoz a jedno hlášení pro vývoz.

Změna by se měla dotknout i vykazování malých zásilek. Dnes je limit pro malé zásilky 200 EUR, od ledna by se mohl zvýšit na 400 EUR.

Další slibované zjednodušení by mohlo být v měrných jednotkách. Nyní se reportují údaje s přesností na tři desetinná místa, nově by se měly reportované údaje zaokrouhlovat na celé číslo. 

V aktuálně platné legislativě mají povinnost podávat hlášení Intrastat v České republice všichni plátci DPH, kteří vykazovali Intrastat v roce 2020 a suma podaných hlášení ve směru přijetí nebo odeslání přesáhla částku 12 mil. Kč. Povinnost vykazovat nově Intrastat vznikne i těm subjektům, které od ledna 2021 překročí limit 12 mil. pro přijetí nebo odeslání. První hlášení podávají právě za ten měsíc, kdy k překročení limitu došlo. Intrastat je nutné podat elektronicky nejpozději do 12. pracovního dne následujícího měsíce. 

Máte zájem o podporu v oblasti personalistiky, zpracování mezd, daňového poradenství nebo vedení účetnictví? Kontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.

aktualizace 3.8.2021