151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Změna výše paušální daně od roku 2022

Finanční správa v minulých dnech informovala o tom, co se změní pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob, kteří využívávají paušální režim. Vlivem růstu záloh na zdravotní a sociální pojištění dochází také k růstu zmiňované tzv. paušální daně.

Celková výše paušální zálohy za kalendářní měsíc bude od roku 2022 činit 5 994 Kč. Tato částka se skládá z následujících položek:

minimální záloha na zdravotní pojištění 2 627 Kč,
 minimální sociální pojistné navýšené o 15 % 3 267 Kč a
daň z příjmů 100 Kč.

Pro úplnost ještě doplníme, co to onen zmiňovaný paušální režim znamená. Paušální daň je vlastně sloučení záloh na pojistné na sociální a zdravotní pojištění a paušálu na daň z příjmů do jedné platby. Poplatník namísto standardních záloh pro OSSZ a svoji zdravotní pojišťovnu hradí měsíčně správci daně jednu paušální zálohu. Při splnění všech podmínek na konci zdaňovacího období nevzniká povinnost podávat daňové přiznání ani pojistné přehledy. Rovněž nevznikají přeplatky a ani nedoplatky.

Kompletní informace o paušální dani se dozvíte v našem starším článku.

Máte zájem o podporu v oblasti vedení účetnictví, daňového poradenství, personalistiky nebo zpracování mezd? Kontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.

aktualizace 29.10.2021


Přiznání k dani z příjmů fyzických osob ONLINE!