151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Změny sazeb DPH od 1.7.2020 v souvislosti s epidemií nového coronaviru

Změny sazeb DPH od 1.7.2020

 • V návaznosti na probíhající epidemii nemoci COVID-19 dochází i ke změnám sazeb DPH.
 • S účinnosti od výše uvedeného data jsou nově zařazeny nebo upraveny následující položky:
  • Pozemní hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel a osobní doprava lyžařskými vleky
   • U osobní dopravy lyžařskými vleky se nově uplatní sazba DPH 10 % obdobně jako u hromadné pravidelné dopravy pozemními i visutými dráhami. Krom podpory tohoto odvětví tato změna výrazně ulehčí provozovatelům lyžařských areálů, kde provozují jak lanové dráhy, tak i lyžařské vleky a dosud museli používat rozdílné sazby.
  • Ubytovací služby
   • Zařazením ubytovacích služeb, stejně jako stravovacích, do stejné sazby dojde ke zjednodušení aplikační praxe. Ubytování je často poskytováno spolu se stravováním a provozovatel tak nyní nebude muset rozepisovat na daňovém dokladu základ daně pro různé sazby. Vzhledem k tomu, že na ubytovací služby je často přijímána záloha, tak její vypořádání při změně sazby bude řešeno na základě pokynu Generálního finančního ředitelství obdobně jako při dodávkách tepla a chladu.
  • Poskytování oprávnění ke vstupu na představení do divadel, do cirkusů, zábavních parků, na koncerty, do muzeí a zoologických zahrad, do kin, na výstavy a na podobné kulturní události nebo do podobných kulturních zařízení a dále oprávnění ke vstupu do botanických zahrad, přírodních rezervací a národních parků
   • Poskytnutí oprávnění ke vstupu na kulturní akce se nově řadí do sazby DPH  10 % a to bez ohledu na to, zda se akce koná uvnitř nebo venku. Této sazbě bude díky změně formulace podléhat i vstupné do lunaparků či historických staveb.
  • Poskytování oprávnění ke vstupu na sportovní události, použití sportovních zařízení krytých i nekrytých ke sportovním činnostem a dále služby související s provozem rekreačních parků a pláží a služby tureckých lázní, saun, parních lázní a solných jeskyní
   • U těchto položek se jedná pouze o přesun v rámci sazeb z první snížené do druhé snížené. Služby posiloven a fitcenter jsou vypuštěny ze slovního popisu, neboť spadajíc pod služby krytých nebo nekrytých sportovišť.  
 • Podrobnější informace v materiálu GFR.

aktualizace 2.7.2020