151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Změny v platbách záloh na pojistné OSVČ od roku 2021

Stejně jako každý rok se i letos mění výše záloh na sociální a zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných.

Minimální záloha na sociální pojištění

Od 1.1.2021 vzrostla průměrná mzda na 35 441 Kč a z této částky se následně stanovují minimální zálohy na sociální pojištění. Minimální záloha tak nově činní pro hlavní samostatně výdělečnou činnost 2 588 Kč a pro vedlejší činnost 1 036 Kč.

Pro jistotu ještě připomínáme, od kdy bude povinnost platit novou výši záloh. Pokud OSVČ platila do konce roku 2020 zálohu na sociální pojištění v minimální výši, tj. 2 544 Kč, tak tuto zálohu bude platit až do měsíce, kdy podá přehled o příjmech a výdajích za rok 2020. Podá-li přehled v březnu 2021 a opět mu vyjde povinnost platit zálohy v minimální výši, tak za březen 2021 už bude hradit částku 2 588 Kč za měsíc. Nově začínající OSVČ platí minimální zálohu 2 588 Kč od počátku činnosti.

Minimální záloha na zdravotní pojištění

Stejně jako u záloh na sociální pojištění tak i u záloh na zdravotní pojištění došlo od 1.1.2021 ke zvýšení minimální zálohy na 2 393 Kč.

Pokud OSVČ platí minimální zálohy, tak musí na rozdíl od sociálního pojištění, změnit výši platby už u zálohy za leden 2020. Zároveň si musí výši platby upravit i ty OSVČ, které doposud hradili méně než 2 393 Kč.

Minimální pojistně na nemocenské pojištění OSVČ

Jestliže se OSVČ dobrovolně přihlásila k nemocenskému pojištění, tak minimální výše tohoto pojistného pro rok 2021 činní 147 Kč.

 

Máte zájem o podporu v oblasti daňového poradenství? Kontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.

aktualizace 2.1.2021


Přiznání k dani z příjmů fyzických osob ONLINE!