151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Novinky

Novela zákona o obchodních korporacích zásadně mění akciové společnosti s monistickým systémem řízení

Od ledna 2021 je účinná novela zákona o obchodních korporacích a k zásadní změně dochází u akciových…

Datum: 1.2.2021Více…

Splnění povinného podílu za osoby se zdravotním postižením se musí oznámit do 15.2.2021

Zaměstnavatelům, kteří zaměstnávají více než 25 zaměstnanců v pracovním poměru, ukládá zákon o zaměstnanosti…

Datum: 24.1.2021Více…

Dopady BREXITu v oblasti DPH

Spojené království Velké Británie a Severního Irska vystoupilo z Evropské unie a 31.12.2020 uplynulo přechodné…

Datum: 24.1.2021Více…

Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

Zaměstnanci podepisuji u svého zaměstnavatele Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé…

Datum: 22.1.2021Více…

Změny ve spotřebních daních od roku 2021

V rámci schváleného daňového balíčku na rok 2021 došlo také k řadě změn v oblasti spotřebních daní, tedy…

Datum: 18.1.2021Více…

Posunutí termínu podání přiznání k dani z příjmů ještě o další měsíc

Novela daňového řádku nově umožnila, aby přiznání k daní z příjmů bylo podáno o měsíc později…

Datum: 18.1.2021Více…

Termín pro podání daňového přiznání k dani silniční 2020 a k dani z nemovitých věcí 2021

Vzhledem k probíhající pandemii nemoci COVID-19 bylo rozhodnuto, že daňová přiznání k dani silniční za rok 2020…

Datum: 15.1.2021Více…

Změny v DPH od 1.1.2021

Rozšíření osvobozených plnění u pronájmu nemovitých věcí Plátci daně z přidané hodnoty byli zvyklí, že…

Datum: 14.1.2021Více…

Daňový balíček aneb co se mění od roku 2021 v oblasti daní z příjmů

Zrušení superhrubé mzdy a zavedení dvou sazeb daně Od roku 2021 se změní způsob výpočtu daně z příjmů…

Datum: 9.1.2021Více…

Novinky z oblasti práce a mezd pro rok 2021

Minimální mzda Pro rok 2021 vláda schválila růst minimální mzdy na 15 200 Kč a minimální hodinová mzda je…

Datum: 6.1.2021Více…