151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Novinky

Druh práce v pracovní smlouvě

Sjednání druhu práce je jednou z povinných náležitostí pracovní smlouvy. Mimo druh práce je nutné uvést i místo…

Datum: 4.5.2021Více…

Transferové ceny - i na ty se zaměřuje kontrola z finančního úřadu

Převodní nebo také transferové ceny jsou takové ceny, které se uplatňují u transakcí, které se uskutečňují mezi…

Datum: 28.4.2021Více…

Legální snížení daně z příjmů

Téměř každý podnikatel vždy před termínem podání přiznání k dani z příjmů přemýšlí, jak si daň ještě…

Datum: 28.4.2021Více…

Celní správa kontroluje v terénu i nedoplatky

V rámci kontrolní činnosti hlídky Celní správy ČR mimo jiné prověřují, jestli osoba, kterou kontrolují, nemá…

Datum: 22.4.2021Více…

Spolupracující osoba – vše co o ní potřebujete vědět

Spolupracující osoba je definována v zákoně o daních z příjmů v § 13. Spolupracující osoba je institut, který…

Datum: 21.4.2021Více…

Konkurenční doložka a její pravidla

Zaměstnanec může svému zaměstnavateli konkurovat nejen za dobu trvání pracovního poměru, ale i po jeho skončení.…

Datum: 20.4.2021Více…

Překážky v práci na straně zaměstnavatele a jejich vliv na zdravotní pojištění

V dnešní nelehké pandemické době se bohužel často můžeme setkat s překážkami na straně zaměstnavatele,…

Datum: 13.4.2021Více…

Co udělat, aby byly prominuty úroky z prodlení u opožděných plateb DPH a silniční daně

Pokud nemáte doposud uhrazenou daňovou povinnost na dani z přidané hodnoty za zdaňovací období září 2020 až…

Datum: 13.4.2021Více…

Prohlubování kvalifikace zaměstnanců z pohledu zákoníku práce

Za prohlubování kvalifikace se rozumí její průběžné doplňování, přičemž se nemění podstata kvalifikace.…

Datum: 12.4.2021Více…

Izolačka – vše, co o ní potřebujete vědět

Izolačkou se rozumí příspěvek pro zaměstnance, který se nachází v izolaci nebo v karanténě. Tento mimořádný…

Datum: 8.4.2021Více…


Přiznání k dani z příjmů fyzických osob ONLINE!