151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Novinky

Výdajový paušál na dopravu

Paušální výdaj na dopravu je v podstatě paušál na pohonné hmoty a další výdaje, který lze uplatnit bez ohledu…

Datum: 26.8.2021Více…

Nezapomínejte na vnitropodnikové účetní směrnice

Zákon o účetnictví ukládá povinnost vést účetnictví v souladu s ním a také v souladu se všemi ostatními…

Datum: 25.8.2021Více…

Správně vymezit předmět podnikání ve společenské smlouvě je důležité

Předmět podnikání nebo činnosti obchodní korporace je podle zákona o obchodních korporacích jednou z povinných…

Datum: 20.8.2021Více…

Ukončení pracovního poměru během dočasné pracovní neschopnosti

Poměrně dost pracovníků má spojenou pracovní neschopnost s tím, že jejich pracovní poměr nemůže během jejího…

Datum: 19.8.2021Více…

Zvýšení daňového zvýhodnění na děti

28. července 2021 nabyla účinnost změna zákona o státním rozpočtu a spolu s tou změnou prošla i novela zákona…

Datum: 18.8.2021Více…

Úhrada DPH ve zvláštním režimu jednoho správního místa

Zvláštní režim jednoho správního místa neboli One Stop Shop (OSS) slouží pouze k odvodu DPH v ČR u vybraných…

Datum: 13.8.2021Více…

Novela zákona o nemocenském pojištění by mohla změnit dlouhodobé ošetřovné a otcovskou

Poslaneckou sněmovnou byla schválena novelizace zákona o nemocenském pojištění, která by měla rozšířit možnost…

Datum: 12.8.2021Více…

Daň z přidané hodnoty u poukazů

Poukazem se pro účely DPH rozumí listina, se kterou je spojena povinnost ji přijmout jako úplatu či část úplaty…

Datum: 11.8.2021Více…

Zaměstnávání mladistvých má svá specifika

Řada podnikatelů řeší momentálně nedostatek zaměstnanců právě i zaměstnáváním mladistvých, kteří často…

Datum: 4.8.2021Více…

Zjednodušení hlášení Intrastatu od roku 2022

Od roku 2022 by mělo dojít k výraznému zjednodušení hlášení do systému Intrastat. Systém Intrastat sleduje obchod…

Datum: 3.8.2021Více…


Přiznání k dani z příjmů fyzických osob ONLINE!