151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Novinky

Co udělat, aby byly prominuty úroky z prodlení u opožděných plateb DPH a silniční daně

Pokud nemáte doposud uhrazenou daňovou povinnost na dani z přidané hodnoty za zdaňovací období září 2020 až…

Datum: 13.4.2021Více…

Prohlubování kvalifikace zaměstnanců z pohledu zákoníku práce

Za prohlubování kvalifikace se rozumí její průběžné doplňování, přičemž se nemění podstata kvalifikace.…

Datum: 12.4.2021Více…

Izolačka – vše, co o ní potřebujete vědět

Izolačkou se rozumí příspěvek pro zaměstnance, který se nachází v izolaci nebo v karanténě. Tento mimořádný…

Datum: 8.4.2021Více…

Odložení platby daně v roce 2021

Finanční správa v minulých dnech informovala o možnosti, že si poplatník může požádat o odklad platby daně nebo…

Datum: 7.4.2021Více…

Příjmy z autorských honorářů versus daňové přiznání

Autorský honorář či autorský příjem je podle autorského zákona odměna pro autora za to, že vytvořil vlastní…

Datum: 6.4.2021Více…

Informace pro právnické osoby v souvislosti s epidemií nemoci COVID-19 - jaro 2021

COVID kalkulačka Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo pro podnikatele kalkulačku, na které je možné si…

Datum: 5.4.2021Více…

Informace pro OSVČ v souvislosti s epidemií nemoci COVID-19 - jaro 2021

COVID kalkulačka Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo pro podnikatele kalkulačku, na které je možné si…

Datum: 5.4.2021Více…

Informace pro zaměstnavatele - zaměstnance v souvislosti s epidemií nemoci COVID-19 - jaro 2021

Krizové ošetřovné Ošetřovné se bude moci čerpat nepřetržitě za období od 1.3.2021…

Datum: 5.4.2021Více…

Průvodce testováním na COVID-19 ve firmách se zaměstnanci

Povinnost zajistit testování svých zaměstnanců platí dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví pro…

Datum: 5.4.2021Více…

Průvodce testováním na COVID-19 pro OSVČ bez zaměstnanců

OSVČ vykonávající svoji činnost jako hlavní na území ČR smí nejpozději od 6.4.2021 vstupovat na své pracoviště…

Datum: 5.4.2021Více…


Přiznání k dani z příjmů fyzických osob ONLINE!