151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Novinky

eNeschopenka – strašák opravdový nebo jen zdánlivý?

Elektronické neschopenky neboli eNeschopenky budou spuštěny od 1. ledna 2020. Zcela se tak změní zavedený stávající…

Datum: 6.9.2019Více…

Zveřejnění účetní závěrky

Zákon o účetnictví udává povinnost, aby všechny účetní jednotky, které jsou zapsány ve veřejném rejstříku…

Datum: 5.9.2019Více…

Sazby DPH a jejich určování

Každý plátce daně z přidané hodnoty neboli zkráceně DPH má povinnost za své služby odvádět DPH. S touto…

Datum: 26.8.2019Více…

Peníze místo stravenek? Novela slibuje, že ano

Novela zákona o daních z příjmů by mohla umožnit, aby zaměstnavatel krom stravenek nebo zajištění závodního…

Datum: 15.8.2019Více…

Doměření daně bez dodatečného přiznání? Ano, je to možné.

Nejvyšší správní soud rozhodl, že správce daně může dle jeho nového rozsudku doměřit daň pouze na základě…

Datum: 15.8.2019Více…

Výplata podílu na zisku u společnosti s ručením omezeným

Mnoho společností s ručením omezeným (s.r.o.), které podali daňové přiznání, teď možná ještě řeší výplatu…

Datum: 13.8.2019Více…

Nejstarším pokladním certifikátům pro EET skončí brzy platnost

Ke konci roku 2019 a počátkem roku 2020 bude končit platnost řadě pokladních certifikátů, jenž si jejich uživatelé…

Datum: 10.8.2019Více…

Příslušenství daně a jeho prominutí

Příslušenstvím daně se podle daňového řádu označují úroky, penále, pokuty a také náklady řízení. V praxi…

Datum: 3.8.2019Více…

Mobilní klíč – novinka pro přístup do datové schránky

Uživatelé datových schránek mohou používat nový způsob přihlášení do své datové schránky. Novinkový způsob…

Datum: 22.7.2019Více…

Poslední vlna EET bude účinná pravděpodobně od jara 2020

Celkem po pěti pokusech dospěla Poslanecká sněmovna k závěrečnému hlasování o novele zákona o EET. Tímto došlo…

Datum: 17.6.2019Více…