151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Novinky

Je možné si uplatnit slevu na evidenci tržeb, když povinnost evidování je pozastavená?

Následkem pandemie došlo k novele zákona o evidenci tržeb a poplatníci mají do konce roku 2022 pozastavenou povinnost…

Datum: 1.2.2021Více…

Novela zákona o obchodních korporacích zásadně mění akciové společnosti s monistickým systémem řízení

Od ledna 2021 je účinná novela zákona o obchodních korporacích a k zásadní změně dochází u akciových…

Datum: 1.2.2021Více…

Splnění povinného podílu za osoby se zdravotním postižením se musí oznámit do 15.2.2021

Zaměstnavatelům, kteří zaměstnávají více než 25 zaměstnanců v pracovním poměru, ukládá zákon o zaměstnanosti…

Datum: 24.1.2021Více…

Dopady BREXITu v oblasti DPH

Spojené království Velké Británie a Severního Irska vystoupilo z Evropské unie a 31.12.2020 uplynulo přechodné…

Datum: 24.1.2021Více…

Změny ve spotřebních daních od roku 2021

V rámci schváleného daňového balíčku na rok 2021 došlo také k řadě změn v oblasti spotřebních daní, tedy…

Datum: 18.1.2021Více…

Posunutí termínu podání přiznání k dani z příjmů ještě o další měsíc

Novela daňového řádku nově umožnila, aby přiznání k daní z příjmů bylo podáno o měsíc později…

Datum: 18.1.2021Více…

Termín pro podání daňového přiznání k dani silniční 2020 a k dani z nemovitých věcí 2021

Vzhledem k probíhající pandemii nemoci COVID-19 bylo rozhodnuto, že daňová přiznání k dani silniční za rok 2020…

Datum: 15.1.2021Více…

Změny v DPH od 1.1.2021

Rozšíření osvobozených plnění u pronájmu nemovitých věcí Plátci daně z přidané hodnoty byli zvyklí, že…

Datum: 14.1.2021Více…

Daňový balíček aneb co se mění od roku 2021 v oblasti daní z příjmů

Zrušení superhrubé mzdy a zavedení dvou sazeb daně Od roku 2021 se změní způsob výpočtu daně z příjmů…

Datum: 9.1.2021Více…

Novinky z oblasti práce a mezd pro rok 2021

Minimální mzda Pro rok 2021 vláda schválila růst minimální mzdy na 15 200 Kč a minimální hodinová mzda je…

Datum: 6.1.2021Více…


Přiznání k dani z příjmů fyzických osob ONLINE!