151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Novinky

Stravenkový paušál v kostce

Jak jste již určitě zaznamenali, tak od ledna 2021 mohou zaměstnavatelé vedle benefitů na stravování ve formě…

Datum: 7.2.2021Více…

Prodej zboží na dálku po 1.7.2021

Z důvodu současné situace byla účinnost změn parametrů a fungování zasílání zboží a prodeje zboží na dálku…

Datum: 5.2.2021Více…

Sankce ukládané podle daňového řádu

Od ledna 2021 vstoupila v účinnost novela daňového řádu a v rámci ní došlo k úpravám i v oblasti sankcí. My…

Datum: 2.2.2021Více…

Je možné si uplatnit slevu na evidenci tržeb, když povinnost evidování je pozastavená?

Následkem pandemie došlo k novele zákona o evidenci tržeb a poplatníci mají do konce roku 2022 pozastavenou povinnost…

Datum: 1.2.2021Více…

Novela zákona o obchodních korporacích zásadně mění akciové společnosti s monistickým systémem řízení

Od ledna 2021 je účinná novela zákona o obchodních korporacích a k zásadní změně dochází u akciových…

Datum: 1.2.2021Více…

Splnění povinného podílu za osoby se zdravotním postižením se musí oznámit do 15.2.2021

Zaměstnavatelům, kteří zaměstnávají více než 25 zaměstnanců v pracovním poměru, ukládá zákon o zaměstnanosti…

Datum: 24.1.2021Více…

Dopady BREXITu v oblasti DPH

Spojené království Velké Británie a Severního Irska vystoupilo z Evropské unie a 31.12.2020 uplynulo přechodné…

Datum: 24.1.2021Více…

Změny ve spotřebních daních od roku 2021

V rámci schváleného daňového balíčku na rok 2021 došlo také k řadě změn v oblasti spotřebních daní, tedy…

Datum: 18.1.2021Více…

Posunutí termínu podání přiznání k dani z příjmů ještě o další měsíc

Novela daňového řádku nově umožnila, aby přiznání k daní z příjmů bylo podáno o měsíc později…

Datum: 18.1.2021Více…

Termín pro podání daňového přiznání k dani silniční 2020 a k dani z nemovitých věcí 2021

Vzhledem k probíhající pandemii nemoci COVID-19 bylo rozhodnuto, že daňová přiznání k dani silniční za rok 2020…

Datum: 15.1.2021Více…


Přiznání k dani z příjmů fyzických osob ONLINE!