151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Novinky

EU schválila pro ČR zvýšení limitu pro povinnou registraci k DPH

Již dříve jsme Vás informovali, že nová vláda do své koaliční smlouvy zakotvila, že chce navýšit limit pro…

Datum: 13.6.2022Více…

Informace o novele zákona o silniční dani

Už dříve jsme Vás informovali o tom, že byly všem poplatníkům prominuty zálohy na silniční daň a o záměru…

Datum: 10.6.2022Více…

Cestovní náhrady se opět změnily

S účinností od 14.5.2022 došlo opět k změnám v cestovních náhradách, které se vyplácí při tuzemských…

Datum: 9.6.2022Více…

Termín vrácení přeplatku na dani z příjmů

Při podání daňového přiznání k dani z příjmů ať už právnických nebo fyzických osob mohou fakticky nastat tři…

Datum: 20.4.2022Více…

Pravděpodobné pojistné – komu a kdy ho může zdravotní pojišťovna vyměřit?

Už jste slyšeli o termínu pravděpodobná výše pojistného? Pokud ne, dnes se na tuto problematiku blíže…

Datum: 19.4.2022Více…

Smlouva o výkonu funkce jednatele s.r.o.

Jednatel vede obchodní společnost a často pro tuto činnost společnost s ním uzavírá smlouvu o výkonu funkce…

Datum: 18.4.2022Více…

OSVČ se přihlásil k do paušálního režimu, ale zapomněl zrušit příkaz na úhradu záloh

Od roku 2021 mají OSVČ možnost platit tzv. paušální daň, což je vlastně sloučení záloh na pojistné na sociální…

Datum: 15.4.2022Více…

Zveřejnění účetní závěrky za rok 2021 je poprvé možné provést prostřednictvím správce daně

Účetní závěrku zákon definuje jako celek tvořený rozvahou, výkazem zisků a ztráty a přílohou k účetní…

Datum: 14.4.2022Více…

Jaké jsou nejčastější chyby v daňovém přiznání k dani z příjmů fyzických osob a jak se jich vyvarovat?

Poměrně hodně poplatníků podává své daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob jen pár dnů před…

Datum: 31.3.2022Více…

Prominutí úroků z prodlení a posečkání na DPH pro podnikatele v autodopravě

Ministerstvo financí včele s ministrem Stanjurou zareagovalo na rostoucí ceny pohonný hmot a pro podnikatele…

Datum: 30.3.2022Více…


Přiznání k dani z příjmů fyzických osob ONLINE!