151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Novinky

Nové formuláře k dani z přidané hodnoty

Byl novelizován zákon č. 457/2020 Sb. o formulářových podáních pro daň z přidané hodnoty. Tyto nové formuláře…

Datum: 2.11.2021Více…

Advokátní úschova versus okamžik odvodu DPH

Nejvyšší správní soud v srpnu letošního roku posuzoval, jestli při prodeji nemovitosti vzniká prodávajícímu…

Datum: 1.11.2021Více…

Změna výše paušální daně od roku 2022

Finanční správa v minulých dnech informovala o tom, co se změní pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob,…

Datum: 29.10.2021Více…

Minimální zálohy pro OSVČ od roku 2022 výrazně vzrostou

Začátkem října vyšlo ve Sbírce zákonů nařízení vlády č. 356/2021 Sb., které stanovuje minimální zálohy pro…

Datum: 27.10.2021Více…

Pozor, od 19.10.2021 došlo ke změně při výpočtu cestovních náhrad

Obvykle Ministerstvo práce a sociální věcí mění vyhlášku, jenž upravuje výši cestovních náhrad při pracovních…

Datum: 26.10.2021Více…

Pozor, spolu s růstem repo sazby vzrostly i úroky z prodlení

Jak jste si v minulých dnech zajisté všimli, tak Česká národní banka zvýšila repo sazbu. Tento její růst se…

Datum: 20.10.2021Více…

Zahájení činnosti obchodní korporace z účetního hlediska

Obchodní korporaci po jejím založení ukládá zákon o účetnictví povinnost vést účetnictví. Mimo zákona…

Datum: 19.10.2021Více…

Vrácení odstupného – i toto se může stát

Existují případy, kdy si zaměstnanec nemůže ponechat odstupné, které mu zaměstnavatel vyplatil při skončení…

Datum: 13.10.2021Více…

Nespolehlivý plátce DPH – kdo se jím stane a co to znamená

Ač zakotvení institutu nespolehlivého plátce je v zákoně o DPH již dlouho, přibývá jich stále pomaleji. Dluh…

Datum: 12.10.2021Více…

Pronajímáte byt přes platformu Airbnb? Mějte se na pozoru

Pražský městský soud vydal stanovisko k otázce, jak danit příjmy při poskytování ubytování inzerovaného např.…

Datum: 11.10.2021Více…


Přiznání k dani z příjmů fyzických osob ONLINE!