151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Novinky

Od ledna 2022 opět poroste minimální mzda

Vláda 5. listopadu 2021 schválila růst minimální mzdy o 1 000 Kč na 16 200 Kč. Spolu s růstem minimální mzdy…

Datum: 9.11.2021Více…

Promíjení DPH při dodání plynu a elektřiny za období listopad až prosinec 2021

Ministryně financí prominula daň z přidané hodnoty u dodání elektřiny a plynu Rozhodnutí o prominutí DPH bylo…

Datum: 8.11.2021Více…

Nové formuláře k dani z přidané hodnoty

Byl novelizován zákon č. 457/2020 Sb. o formulářových podáních pro daň z přidané hodnoty. Tyto nové formuláře…

Datum: 2.11.2021Více…

Advokátní úschova versus okamžik odvodu DPH

Nejvyšší správní soud v srpnu letošního roku posuzoval, jestli při prodeji nemovitosti vzniká prodávajícímu…

Datum: 1.11.2021Více…

Změna výše paušální daně od roku 2022

Finanční správa v minulých dnech informovala o tom, co se změní pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob,…

Datum: 29.10.2021Více…

Minimální zálohy pro OSVČ od roku 2022 výrazně vzrostou

Začátkem října vyšlo ve Sbírce zákonů nařízení vlády č. 356/2021 Sb., které stanovuje minimální zálohy pro…

Datum: 27.10.2021Více…

Pozor, od 19.10.2021 došlo ke změně při výpočtu cestovních náhrad

Obvykle Ministerstvo práce a sociální věcí mění vyhlášku, jenž upravuje výši cestovních náhrad při pracovních…

Datum: 26.10.2021Více…

Pozor, spolu s růstem repo sazby vzrostly i úroky z prodlení

Jak jste si v minulých dnech zajisté všimli, tak Česká národní banka zvýšila repo sazbu. Tento její růst se…

Datum: 20.10.2021Více…

Zahájení činnosti obchodní korporace z účetního hlediska

Obchodní korporaci po jejím založení ukládá zákon o účetnictví povinnost vést účetnictví. Mimo zákona…

Datum: 19.10.2021Více…

Vrácení odstupného – i toto se může stát

Existují případy, kdy si zaměstnanec nemůže ponechat odstupné, které mu zaměstnavatel vyplatil při skončení…

Datum: 13.10.2021Více…


Přiznání k dani z příjmů fyzických osob ONLINE!