151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Novinky

Nespolehlivý plátce DPH – kdo se jím stane a co to znamená

Ač zakotvení institutu nespolehlivého plátce je v zákoně o DPH již dlouho, přibývá jich stále pomaleji. Dluh…

Datum: 12.10.2021Více…

Pronajímáte byt přes platformu Airbnb? Mějte se na pozoru

Pražský městský soud vydal stanovisko k otázce, jak danit příjmy při poskytování ubytování inzerovaného např.…

Datum: 11.10.2021Více…

Novela zákona o DPH nabyla účinnosti první říjnový den roku 2021

Dne 1.10.2021 vstoupila v účinnost novela zákona o dani z přidané hodnoty, která se zaměřuje zejména…

Datum: 6.10.2021Více…

Úplně nová sleva na daních z příjmů od roku 2022

Novelou občanského soudního řádu a exekučního řádu došlo i ke změně zákona o daních z příjmů. Díky…

Datum: 5.10.2021Více…

DPH změny na Slovensku 2022

Jste připraveni na daňové změny a doplnění na Slovensku, které vejdou v platnost 15.11.2021? Největší změny…

Datum: 23.9.2021Více…

Blíží se elektronizace v oblasti spotřebních daní a efektivnější boj s daňovými úniky

Ministerstvo financí předložilo do připomínkového řízení novelu zákona o spotřebních daních. Novela vychází…

Datum: 27.8.2021Více…

Výdajový paušál na dopravu

Paušální výdaj na dopravu je v podstatě paušál na pohonné hmoty a další výdaje, který lze uplatnit bez ohledu…

Datum: 26.8.2021Více…

Nezapomínejte na vnitropodnikové účetní směrnice

Zákon o účetnictví ukládá povinnost vést účetnictví v souladu s ním a také v souladu se všemi ostatními…

Datum: 25.8.2021Více…

Správně vymezit předmět podnikání ve společenské smlouvě je důležité

Předmět podnikání nebo činnosti obchodní korporace je podle zákona o obchodních korporacích jednou z povinných…

Datum: 20.8.2021Více…

Ukončení pracovního poměru během dočasné pracovní neschopnosti

Poměrně dost pracovníků má spojenou pracovní neschopnost s tím, že jejich pracovní poměr nemůže během jejího…

Datum: 19.8.2021Více…


Přiznání k dani z příjmů fyzických osob ONLINE!