151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Obchodní podmínky

V posledních letech došlo ke značnému rozšíření námi poskytovaných služeb. A to i neplánovaně, na základě rozšiřujících se povinností nařizovaných ze strany státní správy. Protože tyto služby nejsou mnohdy ani definované v historicky sjednaných smlouvách a často i dochází ke vzájemnému nepochopení při zadávání požadavků a jejich plnění, rozhodli jsme se definovat tyto obchodní podmínky, které by měly tyto nejednoznačnosti vysvětlovat.

Ve smlouvách sjednávaných od roku 2014 je již vazba na tyto naše obchodní podmínky závazně definována.

Obchodní podmínky ke stažení