151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

OSVČ - kdo může být OSVČ

OSVČ je zkratka, která se běžně používá pro osobu samostatně výdělečně činnou. Daňový systém tuto zkratku definuje jako fyzickou osobu, která má své vlastní příjmy – například z pronájmu, služeb, prodeje, či zemědělské nebo umělecké činnosti. Ve zkratce je to označení pro podnikatele nebo živnostníka, který podniká za účelem zisku. Výdělečnou činnost dělíme na živnost volnou a vázanou. K vázané navíc patří ještě koncesovaná a řemeslná živnost.

Vázaná živnost je taková, která vyžaduje, aby její provozovatel měl určité odborné vzdělání či znalosti. Například k získání živnostenského listu na vykonávání řemesla je potřeba prokázat vzdělání nebo alespoň přiměřeně dlouhou praxi v oboru. Volné živnosti jsou všechny ty, které nenaleznete na seznamu těch vázaných. Netýkají se jich v podstatě žádné požadavky na vzdělání.

Kdo může být OSVČ

Osoba samostatně výdělečně činná musí být podle § 2 odstavce 2 obchodního zákoníku alespoň 18 let stará a mít čistý trestní rejstřík. OSVČ může podnikat na základě živnostenského listu. V tom případě se zaregistruje na živnostenském úřadě jako živnostník podnikající na základě vydaného živnostenského listu. Výjimečné případy živnostenské oprávnění mít nemusí - spisovatelé, umělci a další tzv. nezávislá povolání. K nim se připojují také daňoví poradci, tlumočníci nebo třeba soudní znalci, pro které platí zvláštní ustanovení. Do kategorie podnikání bez živnostenského oprávnění patří i výdělečná činnost v zemědělství, ke které stačí zaregistrovat se na příslušném obecním úřadě.


Přiznání k dani z příjmů fyzických osob ONLINE!