151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Platba zaslaná na špatný účet. Dostanete peníze zpět?

Co dělat při odeslání platby na špatný účet? Pokud se při zadávání platby spletete, napíšete o číslici míň či uvedete jiné pořadí číslic, je velká pravděpodobnost, že platba neprojde automatickou kontrolou a nepůjde ji odeslat. Podobně tomu bude i v případě odeslání platby na neexistující účet - platba v tomto případě z účtu odejde, během následujících dnů se však vrátí.

Storno transakce

Málokdy se stane, že si všimnete odchozí platby na špatný účet v době před splatností. Pokud je platba splatná v následující dny, transakci jednoduše zrušíte v internetovém bankovnictví. Pokud však platba odchází z účtu ihned, neprodleně kontaktujte svou banku ve věci řešení storna. Storno se však musí stihnout před vyexportováním platby, proto šance na úspěch není nijak velká.

Pokud však už odchozí platba přistála na špatném účtu, nemusí být naděje na vrácení platby zpět ztracené. Vše se odvíjí od spolupráce protistrany a banky. Pro tyto případy jsou na webových stránkách banky dostupné Žádosti o vrácení neoprávněně přijatých finančních prostředků. „Pokud klient udělá chybu a zašle peníze na chybný účet, banka sice nemůže garantovat vrácení peněz, klientům se ale snažíme maximálně pomoci. Pokud jde o účet vedený u České spořitelny, kontaktujeme přímo příjemce platby a vyzveme ho k vrácení prostředků, které mu nenáleží. Jestliže má příjemce účet u jiné banky, požádáme banku, aby příjemce kontaktovala,“ vysvětluje tiskový mluvčí České spořitelny Filip Hrubý.

„Pokud příjemce finanční prostředky nepošle zpět, má náš klient nárok požádat o sdělení kontaktních údajů neoprávněného příjemce platby. Na základě této žádosti mu v souladu s platnou legislativou předáme kontakt na příjemce, konkrétně jméno a příjmení, datum narození a adresu trvalého bydliště. U právnické osoby název, IČ a sídlo,“ vypočítává Filip Hrubý z České spořitelny. Poskytnutí kontaktních údajů bývá však zpoplatněno. Příjemce platby lze však poté kontaktovat přímo. Pokud ani tak příjemce nereaguje, lze se obrátit na soud ve věci bezdůvodného obohacení.


Přiznání k dani z příjmů fyzických osob ONLINE!