151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Požádejte si o všechny údaje nutné k provozu EET včas!

Finanční správa v těchto dnech upozorňuje, že je nejvyšší čas, aby ti, kteří budou mít povinnost nově
od 1.5.2020 evidovat své tržby, začali v této věci podnikat první kroky.
Pokud se rozhodnete, že byste rádi evidovali své tržby ve zvláštním režimu, o kterém se více můžete
dočíst v tomto článku, je na čase si na finančním úřadu o toto zažádat. Správci daně je třeba podat žádost. Vzory
žádostí jsou dostupné zde.
Jestliže nechcete nebo nemůžete tržby evidovat ve zvláštním režimu, je vhodná doba zažádat si o
autentizační údaje, které musíte mít ještě před přijetím první tržby. Autentizační údaje (uživatelské
jméno a heslo) podnikatel využívá pro přihlášení do webového rozhraní EET, kde zadává mj. veškeré
údaje o provozovnách, kde se tržby evidují, a stahuje si pokladní certifikáty, které se ukládajíc do
pokladních zařízení. Žádost o autentizační údaje se podává buďto osobně na kterémkoliv územním
pracovišti finančního úřadu nebo elektronicky na stránkách Daňového portálu. Pokud si o
autentizační údaje nemůže požádat sám poplatník zplnomocní k tomu svého zástupce plnou mocí, na
niž nemusí být podpisy úředně ověřeny.
Jen bychom rádi doplnili, které tržby nepodléhají elektronické evidenci. Neevidují se tržby
provedené:
- platební kartou ať už online transakcí přes např. platební bránu nebo uskutečněné přes
platební terminál na provozovně,
- převodem mezi bankovními účty,
- vložením hotovosti na bankovní účet v bance,
- inkasem či
- barterem.
Kompletní soupis tržeb, které se neevidují, je dostupný na stránkách etrby.cz.