151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Přehled změn v zatřídění do sazby DPH 10 % od 1. května 2020

Od 1.5.2020 dojde ke změnám sazeb u některého zboží a služeb z dnešních 15 %, resp. 21 %, na 10 %. Do této sazby bude nově spadat z nynější 15% sazby následující zboží a služby:

 • úprava a rozvod vody prostřednictvím sítě,
 • odvádění a čištění odpadních vod včetně ostatních služeb souvisejících s těmito činnosti,
 • omalovánky a mapy.

Z 21% sazby do 10% sazby budou přesunuty elektronické a audioknihy a služby půjčování knih.

Vzhledem k tomu, že od 1.5.2020 startuje poslední fáze elektronické evidence tržeb, budou do druhé snížené sazby DPH 10 % přesunuty i vybrané služby. Mezi tyto služby patří ty, jenž mají vysoký podíl lidské práce, a u nichž evropská legislativa umožňuje její snížení. Za cíl toto snížení má především zvýšení čisté marže podnikatelů, na něž se vztahuje EET. Patří sem:

 • služby čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech (dnes v 15 %),
 • služby mytí oken prováděné v domácnostech (dnes v 15 %),
 • domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany (dnes v 15 %), 
 • opravy obuvi a kožených výrobků (dnes v 21 %), 
 • opravy a úpravy oděvů a textilních výrobků (dnes v 21 %), 
 • opravy jízdních kol (dnes v 21 %), 
 • kadeřnické a holičské služby (dnes v 21 %), 
 • stravovací služby a podávání nápojů (dnes v 15 %), a to včetně točeného piva (dnes v 21 %), pozor ale na fakt, že DPH 10 % u točeného piva platí pouze na prodej v rámci stravovací služby.

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob ONLINE!