151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Při péči o dlouhodobě nemocného máte nárok na finanční pomoc

Stát se rozhodl v roce 2018 podporovat péči rodinných příslušníků o dlouhodobě nemocné. Přečtěte si, jaké jsou podmínky a zda na podporu nemáte nárok.

Pečovat o dlouhodobě nemocného člena rodiny je velmi nákladné. Ošetřovatelé, léky a různé zdravotnické pomůcky mohou výrazně zasáhnout rozpočet. Mnoho lidí se rozhodne pro domácí péči o své blízké z různých důvodů. Protože často se jedná o Alzheimerovu chorobu, Parkinsonovu chorobu, další neurodegenerativní onemocnění nebo onkologické onemocnění, je pro nemocného příjemnější, když o ně pečuje někdo známý a když jsou ve známém prostředí. Je dobré se pro takové případy připojistit, pamatuje na ně ale i stát, který poskytuje podobně zasaženým rodinám finanční podporu.

V České republice pečuje podle průzkumů soustavně o člena rodiny více než 200 tisíc lidí, nejčastěji o vlastní rodiče. Asistenční a pečovatelské služby jsou sice k dispozici, nehradí je ale nemocenské pojištění a proto si je mnoho lidí nemůže dlouhodobě z finančních důvodů dovolit. Nyní budou moci pečovatelé, kteří pozastaví kvůli péči o nemocného člena rodiny své zaměstnání, zažádat o náhradu 60 % denního vyměřovacího základu, po dobu 90 dní. Právo mají také OSVČ.

Kdo má nárok?

Nový zákon by měl usnadnit život všem, kteří pečují o své blízké a umožnit jim zachovat si co možná nejlépe stávající životní úroveň i v případě, že nemohou chodit do zaměstnání. Ošetřovaná osoba musí strávit alespoň 7 dní v nemocnici, pečovatel pak splnit účast na nemocenském pojištění – zaměstnanec minimálně 90 dní za poslední 4 měsíce, OSVČ nejméně 4 měsíce. Na příspěvek mají nárok manželé nebo registrovaní partneři osoby, přímí příbuzní, ale také tchýně, či tcháni, synovci, neteře, snachy a zeťové. Nárok vzniká také druhům nebo fyzickým osobám, kteří žijí s ošetřovanou osobou ve společné domácnosti. Ošetřovaná osoba přitom samozřejmě nesmí vykonávat výdělečnou činnost, což se u dlouhodobě vážně nemocných považuje za samozřejmost.

Kde a jak podat žádost?

O dlouhodobé ošetřovné se žádá na OSSZ v místě trvalého bydliště. Formulář dostanete v nemocnici, vyplníte ho a od ošetřujícího lékaře pak potřebujete potvrzení faktické správnosti a podpis. Svůj souhlas musí připojit také osoba, o kterou pečujete a stejně tak ho může tato osoba písemně odvolat. Zákon je samozřejmě připraven i na situace, ve kterých ošetřovaná osoba není schopna ze zdravotních důvodů podepsat formulář a v tom případě se postupuje podle ustanovení § 563 občanského zákoníku. Zaměstnavatel nemůže podle zákona dát ošetřující osobě v době, kdy vykonává péči výpověď a stejně tak je garantován návrat na stejné pracovní místo po ukončení péče. Zaměstnavatel sice má právo žádost zamítnout, ale pouze z velmi závažných provozních důvodů.