151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Případy, kdy zaměstnavatel neprovádí roční zúčtování daně

Zaměstnanci během roku odvádí z hrubé mzdy zálohu na daň z příjmu fyzických osob. V následujícím roce pak provede mzdová účetní roční zúčtování. Existuje celkem šest případů, kdy roční zúčtování nelze provést a zaměstnanec si musí podat řádné daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob sám.

Souběh zaměstnání

zaměstnanec pracuje pro jednoho zaměstnavatele na plný úvazek, a navíc byť třeba jeden den v roce pracoval současně na zkrácený úvazek pro jiného zaměstnavatele

Příjem z pronájmu

zaměstnanec pracuje celý rok pro jednoho zaměstnavatele, ale navíc pronajímá úplatně ještě byt - roční zúčtování nelze tedy provést, zaměstnanec si podá daňové přiznání a vyplní navíc přílohu číslo dvě

Podnikání při zaměstnání

při souběhu hlavního pracovního poměru a výkonu samostatně výdělečné činnosti si musí zaměstnanec podat daňové přiznání sám, ale navíc ještě krom přiznání musí podat přehled o příjmech a výdajích na příslušnou OSSZ a zdravotní pojišťovnu

Povinnost platit solidární daň

zaměstnanec pracuje celý rok pro jednoho zaměstnavatele a jeho hrubá mzda za celý rok přesahuje 1 438 992 Kč, musí ze zákona o dani z příjmu platit solidární daň a nelze tedy provést roční zúčtování

ostatní zdanitelné příjmy

zaměstnanec má příležitostné příjmy vyšší než 30 000 Kč za zdaňovací období (do 30 000 Kč jsou podle § 10 odst. 3 zákona o dani z příjmu od daně osvobozeny), jedná se například o příjmy z prodeje nemovitosti, u niž nebyl splněn časový test, příležitostný prodej přebytků ze zahrádky, příležitostný prodej movitých věcí, např. starého nábytku

zrušení životního pojištění před datem dožití smlouvy

pokud zaměstnanec, který celý rok pracuje pro jednoho zaměstnavatele, předčasně zrušil životní pojištění a v posledních sedmi letech uplatňoval odpočet ve výši max. 12 000 Kč, musí všechny tyto odpočty dodanit ve zdaňovacím období, kdy smlouvu zrušil

 

Všechny nezdanitelné položky jako např. odpočet úroků z úvěru na bydlení, zaplacené životní pojištění, vklady na penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření či dary je možné zahrnout do ročního zúčtování u zaměstnavatele stejně jako např. slevu na manželku nebo školkovné.