151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Připravovaná změna zákona o obchodních korporacích

Poslaneckou sněmovnou prošel v minulých dnech rozsáhlý návrh novely zákona o obchodních korporacích, který má být mnohem přehlednější a snížit zátěž podnikatelů. Mimo zákona o obchodních korporacích má dojít ke změnám dalších zákonů. 

Poslanci na návrh senátorů do novely přidaly i volnější úpravu výplaty pevného podílu na zisku u společnosti s ručením omezeným. Předloha zákona míří k podpisu prezidenta. Nyní je totiž pevný podíl na zisku splatný do tří měsíců následujících po datu schválení účetní závěrky, ze které podíl na zisku vyplývá. V novele se uvádí, že tříměsíční lhůta bude platit jen tehdy, nestanoví-li společenská smlouva jinak. Ministryně spravedlnosti Benešová uvedla, že tuto úpravu považovalo ministerstvo dříve za nadbytečnou, ale návrh Senátu podpořilo. 

Novela zachovává i právo zaměstnanců na zastoupení v dozorčích radách velkých akciových společností. Nynější úprava zákona říká, že zaměstnanci společnosti, která dohromady zaměstnává více než 500 pracovníků, volí jednu třetinu členů dozorčí rady společnosti. Novela toto chtěla změnit a zaměstnanci měli volit jen jednoho člena. Ve vládním návrhu totiž byla zakotvena i změna počtu členů dozorčí rady na tři, pokud to nestanoví stanovy jinak. Tyto změny ale neprošly, takže zákon se v tomto bodě měnit nebude.  

Schválená novela zákona o obchodních korporacích také umožňuje soudům nařízení likvidaci neaktivních obchodních korporací. Podmínka bude následující – společnost dvakrát po sobě neuloží do Sbírky listin účetní závěrku a společnost nebude možné kontaktovat. Tato regulace si klade za cíl zabránit existenci neaktivních firem, které by mohly sloužit pro nelegální aktivity a daňové podvody. 

Změny zákonů mají také zajistit větší transparentnost organizační struktury družstev a kapitálových společností, kde členem voleného orgánu je právnická osoba. U této společnosti musí nově být dohledatelná fyzická osoba, jenž jedná jejím jménem a kterou lze volat k odpovědnosti.


Přiznání k dani z příjmů fyzických osob ONLINE!