151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

Zaměstnanci podepisuji u svého zaměstnavatele Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, často lidově označovaného jako „růžovka“. K čemu ale tento formulář opravdu slouží a jaké jsou okolnosti jeho vyplnění, se dozvíte níže.


Formulář Prohlášení může vyplnit u svého zaměstnavatele každý zaměstnanec pracující na základě pracovní smlouvy, ale může ho podepsat i brigádník, který svoji činnost vykonává na základě dohody o provedení práce či pracovní činnosti. Zároveň ale nesmí zaměstnanec mít v jednom měsíci podepsané Prohlášení u více zaměstnavatelů současně. Příjmy do 10 000 Kč, které plynou na základě dohody o provedení práce se daní srážkovou daní. Pokud ale zaměstnanec s touto pracovní smlouvou a s výší příjmů do deseti tisíc má u zaměstnavatele podepsané Prohlášení, daní se tento příjem stejně jako příjmy podle klasické pracovní smlouvy daní zálohovou. Prohlášení poplatníka zaměstnanec podepisuje při nástupu do pracovního poměru a pak každoročně do 15. února. Jakákoliv změna musí být v průběhu roku vyplněna ve změnové části.


Prohlášení slouží k tomu, aby zpracovatel mezd mohl zaměstnanci, uplatňovat měsíčně:

  • základní slevu na poplatníka,
  • základní a rozšířenou slevy na invaliditu,
  • slevu na poplatníka držitele průkazu ZTP/P a
  • slevu na studenta.


Nárok na slevy na dani, mimo základní slevy na poplatníka, je třeba doložit patřičným dokumentem – potvrzením o studiu, rozhodnutím o přiznání důchodu (starobního, invalidního), kopií průkazu ZTP/P a potvrzení o výplatně důchodu (starobního, invalidního). Na základní slevu na poplatníka mají nárok i daňový nerezidenti České republiky. Daňového nerezidenta definuje zákon o daních z příjmů v § 2. Daňovým nerezident má omezenou daňovou povinnost a platí daň pouze z příjmů z tuzemských zdrojů. V Prohlášení musí daňový nerezident mj. uvést, ve kterém státu je daňovým rezidentem.


Má-li poplatník vyživované děti, musí je v Prohlášení uvést, a to i v případě, že na ně neuplatňuje daňové zvýhodnění, a dodá  zaměstnavateli kopii rodných listů. Zároveň musí v Prohlášení ještě vyplnit poplatníka, který v rámci společně hospodařící domácnosti tytéž děti vyživuje a uvést název a adresu jeho zaměstnavatele.

Poplatník, který si uplatňuje daňové zvýhodnění na vyživované děti, které už nenavštěvují základní školu, musí dodat zaměstnavateli každoročně také potvrzení o studiu jeho dítěte.


Formulář Prohlášení daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti je dostupný na stránkách Finanční správy. Pokyny k vyplnění Prohlášení naleznete zde v dokumentu. Pokyny k vyplnění prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků v sekci Personalistika.

Do 31. března má zaměstnavatel povinnost pro své zaměstnance provést roční zúčtování záloh na dani ze závislé činnosti, a to pouze v případě, pokud o to sám zaměstnavatele požádá a zároveň pokud nemá zaměstnanec povinnost podat daňové přiznání sám. Zaměstnavatele o to musí zaměstnanec požádat na speciálním formuláři Žádost o zúčtování záloh a daňového zvýhodnění a to do 15. února.

 

Pokud máte povinnost nebo dobrovolně chcete zpracovat přiznání k dani z příjmů fyzických osob, vyzkoušejte náš nový on-line formulář! Nejefektivnější zadání na zpracování tohoto přiznání v ČR!

Nebo předejte celé Vaše účetnictví našim kvalifikovaným účetnímKontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.

aktualizace 11. 1. 2022


Přiznání k dani z příjmů fyzických osob ONLINE!