151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Daň z příjmů

Tuto daň platí každá osoba, která na území tohoto státu vykonává nějakou ekonomickou aktivitu. Dani z příjmů podléhají ty osoby, které jsou v ČR přihlášeny k trvalému nebo dočasnému pobytu, přičemž dočasný pobyt trvá alespoň 183 dnů v kalendářním roce. Daň z příjmů se počítá jako 15cti procentní část ze základu daně. V tomto základu jsou zahrnuty nejen příjmy přijaté v České republice ale i příjmy z jiných států.

Další informace o dani z příjmu.


Přiznání k dani z příjmů fyzických osob ONLINE!