151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Daň z příjmů fyzických osob

Tato daň patří mezi daně přímé. Legislativně je upravena zákonem č. 586/1992 Sb o daních.

Tento zákon v paragrafu tři tohoto zákona definuje, co vše je předmětem daně z příjmů fyzických osob.

Tato definice je vyjmenovává v paragrafech 6 až 8. V dalších paragrafech jsou také zmiňovány příjmy, které se nedaní. Míněny jsou například příjmy ve formě úvěrů a půjček.

Jednotlivé, výše uvedené paragrafy vyjmenovávají jednotlivé formy zdanitelných příjmů a definují způsob výpočtu daní, stanovení základů daně, výjimky z předmětu zdanění atd. Například u příjmů ze závislé činnosti, tedy u příjmů zaměstnanců (§6 zákona) je řešeno i jakým způsobem danit bezplatné zapůjčení firemních motorových vozidel zaměstnancům, jež je používají jak ke služební tak i k soukromý účelům.

Další informace o dani z příjmu fyzických osob.

Pokud máte povinnost nebo dobrovolně chcete zpracovat přiznání k dani z příjmů fyzických osob, vyzkoušejte náš nový on-line formulář

Nejefektivnější zadání na zpracování tohoto přiznání v ČR!


Přiznání k dani z příjmů fyzických osob ONLINE!