151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Dan z příjmů ze zahraničí

Daňoví poplatníci České republiky, kteří mají příjmy i odjinud než z tuzemska, musí i z těchto příjmů odvést příslušnou daň. O těchto příjmech existuje mezinárodní smlouva o dvojím zdanění, díky které se vyhnete platbě dvojí daně z jednoho příjmu. Přiznání těchto příjmů je nicméně komplikovanější a vyžaduje pečlivou kontrolu a více kroků, než danění klasických tuzemských příjmů.

Poplatník si musí zjistit, zda má Česká republika uzavřenou výše uvedenou bilaterální smlouvu se státem, ze kterého pochází jeho příjmy. Pokud ano, řídí se nadále všechny kroky právě touto smlouvou. V ní je uvedeno jaká metoda vyloučení dvojího zdanění byla použita a zda je jeho konkrétní příjem u nás zdanitelný a v jaké výši. Pokud již byla daň v zahraničí odvedena, je nutné to prokázat dokladem od zahraničního správce daně. Bez potvrzení je potřeba příslušnému finančnímu úřadu České republiky přiznat předpokládanou výši přijatých příjmů. Pokud má poplatník příjmy z více různých států, musí tento postup opakovat pro každý z nich zvlášť.

Ještě komplikovanější je, pokud náš stát takovou smlouvu nemá. V takovém případě dochází ke dvojímu danění, od kterého jsou osvobozeny pouze vybrané příjmy. Ty spadají pod paragraf o závislých činnostech a funkčních požitcích.

Další informace o dani z příjmu ze zahraničí.


Přiznání k dani z příjmů fyzických osob ONLINE!