151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Daň ze mzdy

Daň ze mzdy je součástí příjmových financí státu, ze kterých se hradí chod státní administrativy a dalších složek, kterými je stát jako mocenský celek definován, uplatňován a vynucován.

Zaměstnavatel je povinen odvádět státu daň ze mzdového příjmu svých zaměstnanců v souladu se Zákonem o dani z příjmů fyzických osob. Ta je v ČR určena jako 15cti procentní odvod ze superhrubé mzdy. Daň ze mzdy je odváděna jako záloha na daň jednou měsíčně. V následném roce se provádí konečné vyúčtování daně za předchozí rok.