151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Daně

Daně rozdělujeme na pravidelně vybírané a jednorázově. První typ daní se platí v pravidelných, předem stanovených časových lhůtách. Příkladem je daň z příjmu.

Jednorázové daně jsou většinou splatné z nějaké určité příčiny, jejíž naplnění podléhá zdanění. Takovou daní je například daň z převodu nemovitosti. Existují i mimořádné daně, které může stát prostřednictvím vlády vyhlásit za účelem splacení nenadálých státních výdajů.

Většinou se takové řešení volí k pokrytí výdajů na zahlazení škod po mohutné přírodní katastrofě. Takováto daň může být podle uvážení jednorázová, nebo vybíraná opakovaně po určitou dobu.

Další informace o daních.


Přiznání k dani z příjmů fyzických osob ONLINE!