151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Druhy důchodů

Kromě starobních důchodů existují v České republice ještě další tři druhy těchto finančních požitků. Jsou to důchody pro invalidy, důchody vdovecké a vdovské a důchody pro sirotky. Výpočet jednotlivých typů důchodů má své odlišnosti, nicméně každý z nich je počítán jako součet procentní a základní výměry důchodu.

Krom toho může pojištěnec požádat také o předčasný starobní důchod. Invalidní důchody se ještě stupňují podle toho, jak nepříznivý je zdravotní stav pojištěnce. Proto existují invalidní důchody I. II. a III. stupně. U třetího stupně je postižení nejtěžší.

Další informace o důchodech.


Přiznání k dani z příjmů fyzických osob ONLINE!