151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

OSVČ

Tato zkratka označuje osobu samostatně výdělečně činnou. Tento termín je v našem daňovém, zdravotním a sociálním systému jasně definován. Označuje fyzickou osobu, která má své vlastní příjmy například z pronájmu, služeb, prodeje, zemědělské činnosti, umělecké činnosti atd.

Není podmínkou, aby OSVČ svou výdělečnou činnost prováděla pouze na plný úvazek a jako hlavní pracovní činnost. Pokud tomu tak je, je bezpodmínečně nutné, aby tato osoba byla plátcem záloh zdravotního a sociálního pojištění.

Další informace o OSVČ.


Přiznání k dani z příjmů fyzických osob ONLINE!