151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Sociální a zdravotní pojištění

S nástupem roku 2014 došlo ke změnám v zákonech týkajících se sociálního a zdravotního pojištění. Novelizace byla do platné legislativy včleněna jako doprovodný zákon číslo 344/2013 Sb. Tímto způsobem bylo upraveno 41 zákonů pojednávající problematiku výběru daní a také sociální a zdravotní zabezpečení občanů.

Krom toho se nové zákonné předpisy týkají i povinnosti zaměstnavatelů zavést elektronický způsob komunikace při jednání se státními úřady.

Další informace o sociálním a zdravotním pojištění.