151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Daň z příjmů u zaměstnanců

Jaký je postup pro podávání daňového přiznání k dani z příjmů, pokud jste zaměstnanec?

Přiznání k dani z příjmů musí podat každý zaměstnanec, který nepodepsal v zaměstnání prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků. Dále také každý kdo měl během roku souběžně dvě a více zaměstnání, což se vztahuje i na dohody o provedení práce v částce nad 10 000 měsíčně a dohody o provedení činnosti. Povinnost se vztahuje i na zaměstnance, kteří nepodepsali v zaměstnání žádost o vyrovnání daně, na formuláři Prohlášení poplatníka nebo jejich hrubý výdělek ve výši nad 103 768 korun vedl ke stržení klasické a navíc ještě 7% solidární daně.

Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků má každý právo podepsat jen u jednoho zaměstnavatele v průběhu roku. V případě dvou a více souběžných zaměstnání je tedy možné podepsat tento tzv. růžový papír jen jednou. Prohlášení můžete podepsat do 25. 1. daného roku, abyste měli právo na měsíční slevu na dani, popř. daňový bonus.

Přiznání se odevzdává vždy do 1. 4. následujícího roku. V případě využití služeb daňového poradce musíte do tohoto termínu odevzdat na finančním úřadě jen plnou moc a lhůta pro odevzdání a zaplacení přiznání se posouvá o tři měsíce až na 1. 7. Pro správné vyřízení je potřeba potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků od všech zaměstnavatelů, případně o jaký druh příjmu se jedná a ke každému pak příjmy a skutečné výdaje.

Dále přijde na řadu uplatňování slev na dani. Rodiče předškolních dětí si mohou od daňového základu odečíst navíc výdaje na umístnění vyživovaného dítěte v předškolním zařízení. Stačí k tomu potvrzení o výši výdajů na umístění vyživovaného dítěte v předškolním zařízení, za rok 2016 se proplácí do horního limitu 9900 korun. Další slevy si mohou nárokovat držitelé průkazů ZPT/P, studenti či například jeden z manželů, pokud ten druhý nemá vlastní příjem převyšující za daný rok 68 tisíc korun. Jeden z rodičů může také uplatnit slevu na dítě, potom je potřeba doložit jejich jména a rodná čísla.


Přiznání k dani z příjmů fyzických osob ONLINE!