151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Zdanění mezd u pracovních činností vykonávaných mimo řádný pracovní poměr

Kromě řádného pracovního poměru existují ještě další možnosti, jak si vydělat peníze. Těmi jsou dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce a brigáda. Liší se různými způsoby zdanění příjmů, které z těchto činností vycházejí.

Dohoda o pracovní činnosti, DPČ

Příjmy z dohody o pracovní činnosti se od ledna 2014 zdaňují stejně, jako příjmy z řádného pracovního poměru. Zaměstnavatel tedy odvede 15 % zálohu na daň z příjmu, bez ohledu na to, jak vysoký tento příjem byl. Zaměstnanec, který podepíše prohlášení k dani, může očekávat, že se to projeví na jeho čisté mzdě. Její částka je totiž ovlivněná uplatněním daňových slev, případně dalších zvýhodnění.

Dohoda o provedení práce, DPP

Dohoda o provedení práce už má trochu složitější počty a dělí se do dvou skupin, podle výše výdělku. Pokud je částka do 10 000 korun a zaměstnanec podepíše prohlášení k dani, srazí se záloha na daň ve výši 15 %. Zároveň si ale může uplatnit příslušné daňové úlevy. Bez podpisu na přiznání k dani dojde k uplatnění srážkové daně ve stejné výši, ale příjem se už nemusí dále přiznávat. Při příjmu nad 10 000 korun musí zaměstnavatel zálohu ve výši 15 % odvést vždy, strhává se ale ze superhrubé mzdy. Se slevou je to stejně jako u nižších výdělků, dá se uplatnit při podpisu prohlášení k dani.

Brigády

Kategorie příjmů oblíbená především mezi studenty. Někdy ji vykonávají také matky na mateřské dovolené nebo si tak přilepšují důchodci. Tuto práci mohou vykonávat jak na základě pracovního poměru, tak na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a podle toho se potom daní jako u výše uvedených případů. Záleží tedy především na domluvě se zaměstnavatelem a na tom, jaký druh smlouvy k brigádě nabízí. Studenti si navíc mohou ještě uplatnit daňovou úlevu na studium.


Přiznání k dani z příjmů fyzických osob ONLINE!