151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Změny pro výpočet DPH z celkové částky

Změny v novele zákona o DPH, které se projevily v praxi už v lednu 2015 a některé s účinností od ledna 2016, vyvolaly nutnost úpravy výpočtů DPH i v počítačových programech. Změnil se nejen výpočet pomocí daňového základu, ale i výpočet DPH z celkové částky. V roce 2015 v České republice přibyla druhá snížení sazba DPH ve výši 10 %. To ovlivnilo skupiny se sníženou sazbou daně, protože některé výrobky a služby se z první snížené sazby DPH ve výši 15 % přesunuly do druhé snížené sazby DPH ve výši 10 %.

V první snížené sazbě DPH zůstaly výrobky a služby, která souvisí například s likvidací odpadu, službami spojenými s distribucí pitné vody i odpadní, spadají sem služby hromadné dopravy, některé činnosti zdravotní a sociální služby a ubytovací služby. První snížená sazby DPH zahrnuje i vstupy na kulturní, sportovní a podobné akce, dále služby fitcenter, posiloven, lázeňské a pohřební služby. Do druhé snížené sazby DPH byly přesunuty tištěné knihy, obrázkové knihy pro děti a hudebniny, dále některé speciální léky a přípravky pro diagnostiku, a zejména kojenecká výživa, dětské potraviny a suroviny určené k výrobě potravin pro lidi s alergií a genetickými chorobami.

Účetní programy se musely vypořádat se změnou koeficientů, které vyžaduje výpočet DPH z celkové částky. Některé programy měly předvolbu příslušných procent, ale nově přibyla desetiprocentní sazba. Výpočet DPH z celkové částky neboli ceny, která zahrnuje daňový základ a daň, spočívá ve výpočtu koeficientu z podílu jednotlivých sazeb DPH, které jsou v čitateli a součtu čísla 100 a sazby daně uvedené ve jmenovateli. Výsledným koeficientem se znásobí cena včetně daně a výsledkem je DPH.

Výpočet DPH z celkové částky je podle zákona rovnocenný výpočtu pomocí základu daně. Daň z přidané hodnoty při preferenci základu daně se vypočítává jako součin základu daně a sazby daně ve formě koeficientu. Výsledná částka se pak zaokrouhluje od částky 0,50 Kč nahoru včetně této částky. Cena s DPH je součet základu daně a vypočtené daně.

Některé účetní programy využily rozšíření sazby o zavedení slovního vyjádření příslušné sazby, které se využívají v členských státech Evropské unie, tedy například nulovou, supersníženou, sníženou nižší či základní. Změny si vyžádaly i úpravu při přechodu na jinou sazbu například během roku. Bylo nutné také upravit doklady, kde se uvádí příslušná sazba DPH.

Máte zájem o naše služby? Kontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.