151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Slovník pojmů

Druhy důchodů

Kromě starobních důchodů existují v České republice ještě další tři druhy těchto finančních požitků. Jsou to…

Datum: 11.5.2017Více…

OSVČ

Tato zkratka označuje osobu samostatně výdělečně činnou. Tento termín je v našem daňovém, zdravotním…

Datum: 11.5.2017Více…

Dan z příjmů ze zahraničí

Daňoví poplatníci České republiky, kteří mají příjmy i odjinud než z tuzemska, musí i z těchto příjmů…

Datum: 11.5.2017Více…

Dan z příjmů právnických osob

Daň z příjmů musí podávat nejen jednotlivci, ale také právnické osoby, jako jsou firmy či sdružení. Přiznání…

Datum: 11.5.2017Více…

Daň z příjmů fyzických osob

Tato daň patří mezi daně přímé. Legislativně je upravena zákonem č. 586/1992 Sb o daních. Tento zákon…

Datum: 11.5.2017Více…

Podpora v nezaměstnanosti

Registrovaný uchazeč o zaměstnání, pokud již nevyčerpal maximální délku tzv. podpůrčí doby, může dostávat…

Datum: 11.5.2017Více…

Zaměstnání

Pokud pracovník přišel o zaměstnání, může v současné době, tj. v roce 2014 dostat maximálně 14 281 Kč. Pokud…

Datum: 11.5.2017Více…

Zdravotní pojištění

Pokud má určitá osoba v České republice zaregistrován trvalý pobyt a v ČR pracuje ať už jako zaměstnanec, nebo…

Datum: 11.5.2017Více…

Sociální pojištění

Každý zaměstnanec bez rozdílu je povinen platit sociální pojištění. Jak vysoké pojištění bude odvádět, rozhoduje…

Datum: 11.5.2017Více…

Pojištění

Pojištění je druh ekonomického záchranného systému, který pomáhá jedinci, firmě, rodině, společnosti atd.…

Datum: 11.5.2017Více…