151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Daně

Zdanění mezd u pracovních činností vykonávaných mimo řádný pracovní poměr

Kromě řádného pracovního poměru existují ještě další možnosti, jak si vydělat peníze. Těmi jsou dohoda…

Datum: 5.12.2017Více…

Daň z příjmů u zaměstnanců

Jaký je postup pro podávání daňového přiznání k dani z příjmů, pokud jste zaměstnanec? Přiznání k dani…

Datum: 5.12.2017Více…

Daň z příjmů u studentů a rodičů na rodičovské dovolené

Daň z příjmů se za určitých podmínek nevyhne ani studentům od 15 let věku a rodičům na rodičovské dovolené.…

Datum: 5.12.2017Více…

Daň z příjmů pro OSVČ

OSVČ je zkratka, která se používá pro osobu samostatně výdělečně činnou. Daňový systém tuto zkratku definuje jako…

Datum: 5.12.2017Více…

Vyúčtování zálohové a srážkové daně

Téměř každý zaměstnavatel má zákonnou povinnost podávat vyúčtování zálohové či srážkové daně.…

Datum: 5.12.2017Více…

Daně

Daně rozdělujeme na pravidelně vybírané a jednorázově. První typ daní se platí v pravidelných, předem…

Datum: 11.5.2017Více…

Daň z příjmů

Tuto daň platí každá osoba, která na území tohoto státu vykonává nějakou ekonomickou aktivitu. Dani z příjmů…

Datum: 11.5.2017Více…

Spotřební daně

Spotřební daně platí státu její plátci, tedy pověřené fyzické či právnické osoby, vybírá se ale přitom…

Datum: 11.5.2017Více…

Silniční daň

Silniční daň je jednou ze souboru majetkových daní, kterou je povinován každý podnikající občan, který při výkonu…

Datum: 11.5.2017Více…

Majetkové daně

Majetkové daně jsou soubor doplňkových plateb, které pomáhají naplňovat příjmy státu. Pod tento název spadají…

Datum: 11.5.2017Více…

Daň z nemovitosti

Tato majetková daň, nazývaná také daň z nemovitých věcí, není příjmem státní pokladny, ale finance z ní…

Datum: 11.5.2017Více…

Daň darovací

Darovací daň se platí v případě nabytí majetku darováním. V současné době je tato daň legislativně ošetřena…

Datum: 11.5.2017Více…

Daň dědická

Dědická daň může přinést jak zisky, tak dluhy. Díky současné legislativě přináší naštěstí co možná…

Datum: 11.5.2017Více…

Daň z nabytí nemovitých věcí

Povinnost platit daň z nabytí nemovitých věcí vzniká v momentě zakoupení domu, pozemku nebo jiné nemovitosti.…

Datum: 11.5.2017Více…

Daň ze mzdy

Daň ze mzdy je součástí příjmových financí státu, ze kterých se hradí chod státní administrativy a dalších…

Datum: 11.5.2017Více…

Výpočet čisté mzdy a zálohy na daň

Je více způsobů uzavření pracovního poměru a od toho se odvíjí i více možností zdanění a výpočtu čisté…

Datum: 11.5.2017Více…

Daň z příjmů fyzických osob

Tato daň patří mezi daně přímé. Legislativně je upravena zákonem č. 586/1992 Sb o daních. Tento zákon…

Datum: 11.5.2017Více…

Dan z příjmů právnických osob

Daň z příjmů musí podávat nejen jednotlivci, ale také právnické osoby, jako jsou firmy či sdružení. Přiznání…

Datum: 11.5.2017Více…

Dan z příjmů ze zahraničí

Daňoví poplatníci České republiky, kteří mají příjmy i odjinud než z tuzemska, musí i z těchto příjmů…

Datum: 11.5.2017Více…