151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Zaplacené členské příspěvky odborové organizaci – odčitatelná položka od základu daně z příjmů FO

Poplatník si může snížit základ daně o zaplacené členské příspěvky, které uhradil ve zdaňovacím období odborové organizaci. Tato organizace podle svých stanov obhajuje hospodářské a sociální zájmy zaměstnanců.

Poplatník si může odečíst částku do výše 1,5 % svých zdanitelných příjmů ze závislé činnosti (ze zaměstnání). Do těchto příjmů se nezapočítávají příjmy zdaňované srážkovou daní. Maximálně si poplatník může snížit základ daně o 3 000 Kč za rok.

O zaplacených členských příspěvcích vydá odborová organizace poplatníkovi potvrzení, které je přílohou daňového přiznání.


Přiznání k dani z příjmů fyzických osob ONLINE!