151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Slevy na dani

Daňové zvýhodnění na vyživované dítě

Poplatní má nárok na daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící ve společně hospodařící domácnosti…

Datum: 13.12.2021Více…

Sleva na dani z příjmů fyzických osob za studium

Poplatník si může uplatnit slevy na dani za dobu, po kterou se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem či…

Datum: 13.12.2021Více…

Sleva na dani z příjmů fyzických osob za invaliditu a požíván starobního důchodu

Poplatnici daně z příjmů fyzických osob, kterým byla přiznána invalidita, mají nárok na základní a rozšířenou…

Datum: 13.12.2021Více…

Sleva na dani z příjmů fyzických osob za umístnění dítěte

Výše této slevy na dani se odvíjí o prokazatelně zaplacených výdajů poplatníkem za umístnění vyživovaného…

Datum: 13.12.2021Více…

Sleva na dani z příjmů fyzických osob za vyživovaného manžela/manželku

Poplatník daně z příjmů fyzických osob může uplatnit i slevu na manžela, a to v maximální výši 24 840 Kč…

Datum: 13.12.2021Více…


Přiznání k dani z příjmů fyzických osob ONLINE!