151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Sleva na dani z příjmů fyzických osob za umístnění dítěte

Výše této slevy na dani se odvíjí o prokazatelně zaplacených výdajů poplatníkem za umístnění vyživovaného dítěte v předškolním zařízení. Vyživované dítě musí žit v poplatníkem v jedné domácnosti. Pokud dítě ve společné domácnosti vyživuje více poplatníků, slevu může uplatnit pouze jeden z nich.

Sleva se uplatňuje na základě potvrzení, které vydá příslušné předškolní zařízení:

  • mateřská škola dle školského zákona či obdobné zařízení v zahraničí,

  • zařízení služby péče o dítě v dětské skupině či obdobné zařízení v zahraničí nebo

  • zařízení péče o dítě předškolního věku provozované dle živnostenského oprávnění, pokud je péče srovnatelná s péči v dětské skupině nebo v mateřské škole.

Maximální výše slevy se rovná minimální mzdě stanovené pro dané zdaňovací období.


Přiznání k dani z příjmů fyzických osob ONLINE!