151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Služby

…uvolníme vám ruce od spousty povinností a Vy se můžete věnovat svému podnikání.

Podpora při elektronické evidenci tržeb, převodní (transferové) ceny, pronájem jednacích nebo školících prostor, správa informačních technologií, daňové poradenství…

 Více o službě…

Daňová problematika je složitá a každý rok se trochu mění. Naši pracovníci mají daně v malíku, sledují všechny novinky a také absolvují pravidelná školení…

 Více o službě…

Postaráme se o veškerá podání a hlášení a to včetně zastupování při komunikaci a kontrole před finančním úřadem…

 Více o službě…

Digitalizace dokumentů umožní ve vaší firmě rozšířit možnosti pro statistickou práci, zpracování přehledů a vytváření historie…

 Více o službě…

Poskytování služeb v účetní kanceláři. Doklady jsou doručovány do našich kanceláří, kde je zpracováváme v našem ekonomickém systému, z pohledu klienta externě…

 Více o službě…

Hledáte možnost, jak oživit podnikání? Chcete dát svým záměrům nový impuls? Může jím být změna sídla firmy neboli virtuální adresa…

 Více o službě…

Poskytování služeb v provozovně klienta. Doklady zpracováváme přímo u vás, z pohledu klienta interně, data zadáváme do vašeho ekonomického systému…

 Více o službě…

On-line poskytování služeb v účetní kanceláři s možností vzdáleného přístupu do ekonomického systému pro klienta…

 Více o službě…

On-line poskytování služeb z účetní kanceláře prostřednictvím vzdáleného přístupu do ekonomického systému klienta…

 Více o službě…

Revizí účetnictví dává naše kancelář podnikateli cennou záruku ve smyslu jistoty, že účetnictví splňuje veškeré účetní, daňové a další legislativní aspekty…

 Více o službě…

Chcete ušetřit náklady na svoji účetní agendu, ale máte obavu, jak zvládnout roční uzávěrky? Nechte si je vypracovat naší firmou…

 Více o službě…

Přeměny společností (vč. přeshraničních), revitalizace nebo reorganizace společností, likvidace společností…

 Více o službě…

Dokážeme vám poradit i s nejrůznějšími účetními případy, s nimiž se během praxe běžně nesetkáte. Budete mít jistotu, že vše proběhne bez potíží a v rámci zákonných pravidel…

 Více o službě…

Vedení personalistiky zvládneme pro malé, střední i velké podniky. Ušetří vám náklady na mzdy, počítače, software i na pravidelná školení…

 Více o službě…

Chcete mít jistotu, že vedení skladové evidence ve vaší firmě odpovídá platným zákonům? Objednejte si vedení skladové evidence u nás a budete bez starostí…

 Více o službě…

Externí firma pro vedení účetnictví – to jsme my. Na účetní agendu se specializujeme. Vašim požadavkům se přizpůsobíme a zvolíme formu, která bude pro vás nejvýhodnější…

 Více o službě…

Zakládání společností, prodej Ready Made společností, zajištění živnostenských oprávnění, registrace u správce daně, registrační povinnosti ve specifických podnikatelských oborech…

 Více o službě…

Při zpracování mezd využíváme nejmodernější softwarové programy, které si poradí s úkolovou, hodinou či podílovou mzdou. Přehledně sledují zálohy, odměny, náhrady a srážky ze mzdy…

 Více o službě…

Straší vás, že se blíží termín pro podání přiznání k dani z příjmu právnických či fyzických osob? Nebo k přiznání k DPH? Předejte tuto starost nám a o nic se už nemusíte starat…

 Více o službě…

Zajišťujeme zpracování přiznání k DPH pro každého, ať v měsíčních či čtvrtletních intervalech…

 Více o službě…


Máte zájem o naše služby? Kontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.


Přiznání k dani z příjmů fyzických osob ONLINE!