151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Daňové poradenství

V době neustále se měnící daňové legislativy a zvyšujícího se počtu kontrolních postupů Finanční správy vůči podnikatelům a firmám, je daňové poradenství nepostradatelnou součástí nejen všech významnějších podnikatelských rozhodnutí, ale i běžné provozní činnosti každého podnikatele.

Komora daňových poradců České republiky provedla obsáhlý průzkum mezi malými živnostníky a velkými firmami o tom, co klienti očekávají od daňového poradce. Daňový poradce, dle zjištění Komory daňových poradců České republiky, přináší v podnikatelském prostředí jistotu a vysokou míru odbornosti pro podnikatelské rozhodování. Daňový poradce je tedy profesionální podporou pro každého podnikatele, kterému šetří čas, starosti a v neposlední řadě i finanční prostředky.

Jako daňově poradenská kancelář evidovaná u Komory daňových poradců České republiky tak prostřednictvím expertů na daňovou problematiku, interních daňových poradců, poskytujeme komplexní služby v oblasti daňového poradenství s vysokou mírou přidané hodnoty pro všechny naše klienty. Za naše bezchybné výsledky přebíráme veškerou odpovědnost. Ručíme za svoji práci, provádíme kontroly a proti chybám jsme pojištěni. Pravidelně školíme své zaměstnance a sledujeme legislativu.

Naše firma je řízena podle mezinárodních standardů.


Máte zájem o naše služby daňového poradenství? Kontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.