151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Daňové poradenství

Kdy je nutné platit silniční daň a kdy je výhodné hradit DPH měsíčně nebo čtvrtletně? Jak se účtuje DPH při přeshraničích obchodech v EU? Odpovědi na tyto a další otázky vám poskytne naše daňové poradenství. Placení daní je to, co stát sleduje velmi přísně, proto se vyplatí mít v účetnictví pořádek.

Nikdo nemá rád, když si u něj finanční kontrola podává dveře. Daňová problematika je složitá a každý rok se trochu mění. Naši pracovníci mají daně v malíku, sledují všechny novinky a také absolvují pravidelná školení. Přesně vědí, z čeho se daň odvést musí a kde lze uplatnit úlevu. Daňové poradenství vám pomůže.

Které daně platíme státu

  • Přímé daně - z příjmů, z majetku, z převodu majetku, silniční daň
  • Nepřímé daně – daň z přidané hodnoty, spotřební daň

Nezapomeňte na nejrůznější slevy z daní a daňové úlevy

Pro stát jsou největším zdrojem daně z příjmů a DPH. Daně z příjmů, ať fyzických či právnických osob, jsou dost složité a ten, kdo není v účetnictví zběhlý, může opomenout řadu úlev. Například v přiznání k dani z příjmů právnických osob jsou od placení osvobozeny například příjmy plynoucí do veřejné sbírky, na humanitární nebo charitativní účely. Od základu daně lze odečíst i náklady na podporu výzkumu a vývoje. Daňové poradenství se vyplatí.

Daňová problematika se stále mění

Od roku 2014 se v daňové problematice objevila řada novinek, protože bylo nutné sladit legislativu s novým občanským zákoníkem i zákonem o obchodních korporacích. Například nemovitost se změnila na nemovitou věc a nově se platí daň z pozemků, ze staveb a jednotek. Předmětem daně ze staveb nejsou například nekryté a požární nádrže, které jsou umístěny na jiných pozemcích, než jsou zastavěné plochy, nádvoří či zpevněné plochy. Poplatníky daně z nemovitých věcí se nově stávají podílové fondy, svěřenecké fondy a fondy obhospodařované penzijními společnostmi. Vyzkoušejte naši službu – daňové poradenství.


Máte zájem o naše služby daňového poradenství? Kontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.