151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Digitalizace dokumentů

Dnes už můžete dát sbohem přeplněným archivům se šanony, v nichž se tak obtížně hledá. Elektronický věk nám dal neuvěřitelný nástroj pro přehlednou a vysoce funkční archivaci - digitalizaci dokumentů. Otevřely se tím velké možnosti nejenom pro přenesení obsahu z papírové podoby do digitální formy, ale usnadnilo se tím hledání i další práce s dokumenty. Uvidíte, jak vám digitalizace dokumentů usnadní život a přinese další možnosti, jak s obsahem dále pracovat.

Hlavní výhody digitalizace dokumentů:

  • Odstranění rizika ztráty dokumentů
  • Úspora místa
  • Úspora nákladů při zpracování a distribuce informací
  • Snadné a rychlé hledání informací

Digitalizace je užitečná pro správu a oběh dokumentů

Využíváme zařízení, které splňuje všechny nároky na rychlou a funkční digitalizaci dokumentů. Zajistíme hromadné zpracování vašeho archivu i průběžnou digitalizaci dokumentů. Uchováme obsah v jakémkoli formátu či jej převedeme na vámi vybraný. Pomůžeme vám připravit podmínky, aby naskenované písemnosti byly plně využitelné ve vašem podnikovém informačním systému nebo v DMS, což je sofistikovaná správa a oběh dokumentů. DMS využívají firmy, které potřebují, aby s dokumenty mohlo pracovat více lidí a informace byly tak rychle využitelné.

Využívejte digitalizaci pro zlepšení svých ekonomických analýz

Digitalizace dokumentů přináší do archivace jeden důležitý prvek – funkčnost. S digitalizovanými dokumenty lze dále pracovat, doplňovat je, vytvářet systémy a především mít téměř okamžitě k dispozici potřebné informace. Digitalizace dokumentů umožní ve vaší firmě rozšířit možnosti pro statistickou práci, zpracování přehledů a vytváření historie. Je užitečná pro vedení personalistiky, vedení účetní agendy i kompletní zpracování mezd. Objednejte si digitalizaci dokumentů právě u nás.


Máte zájem o naše služby digitalizace dokumentů? Kontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.