151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Firemní sídlo

Firemní sídlo, adresa zapsaná ve Veřejném rejstříku, je v současné moderní době, obzvláště ve světě businessu, vnímáno jako vizitka každého podnikatele zaujímající nenahraditelné postavení v prezentaci firmy. Poskytnutí firemního sídla na prestižních a důvěryhodných adresách poboček našich kanceláří tak tvoří část ze širokého portfolia služeb poskytovaných naší kanceláří včetně plnění všech zákonných podmínek. Součástí poskytnutí adresy firemního sídla je možnost využití prostor, technického zázemí a plnohodnotné administrativy naší kanceláře včetně zřízení poštovní schránky a sekretariátu. Prostory našich kanceláří je možné využít pro firemní setkání, jednání s obchodními partnery, konference, prezentace a další aktivity.

            Výhodou zřízení virtuálního firemního sídla je minimalizace nákladů, kdy mnohé moderní podnikatelské provozy není nezbytné či žádoucí vykonávat z prostor vlastní pronajaté kanceláře a to plně v souladu s péčí řádného hospodáře. Pro případné návštěvy Finančního úřadu je klient vždy kontaktní a veškeré postupy vůči správci daně jsou zabezpečeny osobně prostřednictvím kvalifikovaných pracovníků naší kanceláře.


Máte zájem o naše služby firemního sídla? Kontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.


Přiznání k dani z příjmů fyzických osob ONLINE!