151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Interní účetní

...poskytování služeb v provozovně klienta v jeho ekonomickém systému

Interní účetní

Jak

Docházíme k vám a doklady zpracováváme přímo u vás, z pohledu klienta interně, data zadáváme do vašeho ekonomického systému.

Výhody

Není třeba řešit oběh dokladů.
Máte ve svém ekonomickém systému k dispozici všechny námi zadané údaje.
Případné dotazy a výstupy lze řešit operativně přímo na místě.

Nevýhody

Je třeba sladit váš pracovní čas s časem našeho pracovníka.
Zpracování i konzultace nad ekonomickýcm systémem probíhají pouze při návštěvě vaší provzovny, tedy pouze ve sjednaných periodách.

Cena interní účetní

Cenu ovlivňuje čas a prostředky potřebné pro dopravu našeho pracovníka.
Záleží nejen na množství dokladů, ale i na kvalitě vašeho ekonomického systému. A především na četnosti našich návštěv ve vaší provozovně.

Pro koho je interní účetnictví určeno

Pro velké podniky, které musejí mít výsledky okamžitě k dispozici ve vlastním ekonomickém systému.
Pro podniky, které nechtějí dát doklady "z ruky".
Pro podniky, které mají nastaveny vnitřní procesy závislé na již existujícím ekonomickém systému.


Máte zájem o naše služby interní účetní? Kontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.


Přiznání k dani z příjmů fyzických osob ONLINE!