151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Online účetnictví externě

...on-line poskytování služeb v účetní kanceláři s možností vzdáleného přístupu do ekonomického systému pro klienta

Jak

Doklady jsou doručovány do našich kanceláří, kde je zpracováváme v našem ekonomickém systému, z pohledu klienta externě. Klient má však kdykoliv a odkudkoliv on-line vzdálený přístup do ekonomického systému v naší kanceláři.

Výhody

Minimální časová náročnost pro vás.
Nemusíte mít ani vlastní ekonomický systém ani svou kancelář.
Není třeba v mnoha případech řešit oběh dokladů, klient si může zásadní množství zadat do systému sám.
Máte okamžitě přístup ke všem námi zadaným údajům.
Můžete náš ekonomický systém využívat v libovolném rozsahu i pro svůj vlastní provoz (pro libovolný počet uživatelů a z libovolného počtu přístupových míst).
Zajišťujeme veškerý servis - aktualizace systému, zajištění jeho provozuschopnosti, zálohování dat.

Nevýhody

Musíte se naučit pracovat s naším ekonomickým systémem POHODA E1.

Cena externího online účetnictví

Cenu za naše služby samotné poskytování vzdáleného přístupu pro klienta nijak neovlivňuje.
Hostování ekonomického systému je zdarma.
Klient musí pouze jednorázově uhradit vstupní poplatek za vzdálený přístup do ekonomického systému, cena však nepřevyšuje běžnou pořizovací hodnotu samotného ekonomického systému.

Pro koho je online externí účetnictví určeno

Pro podniky, které chtějí mít výsledky námi poskytovaných služeb okamžitě k dispozici.
Pro podniky, které potřebují využívat ekonomický systém i pro vlastní provoz, ale investice do vlastní výpočetní techniky, software a průběžné údržby a správy pro ně není efektivní.
Pro podniky, které mají více provozoven a potřebují centralizovat jejich chod a správu. A to v kterékoliv zemi naší působnosti.


Máte zájem o naše služby online účetnictví externě? Kontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.