151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Revize účetnictví

Účetnictví je vedeno podle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, který uvádí, že účetnictví musí být vedeno tak, aby dávalo věrný a poctivý obraz o účetní jednotce. Pokud se chce osoba odpovědná za účetní jednotku přesvědčit, že tomu tak je, přichází na řadu revize a kontrola účetnictví. Jedná se o kontrolu, prozkoumání a zjišťování správnosti jednotlivých účetních zápisů v kontextu skutečných obchodních případů, účetních závěrek a daňových přiznání.

Revize účetnictví tak podnikateli dává jistotu v tom, že:

  • výstupy z účetnictví jsou skutečné správné,
  • účetnictví je v pořádku a je vedeno v intencích platné legislativy,
  • splnil všechny zákonné povinnosti,
  • zaplatil daňové povinnosti správně,
  • rozhodnutí učiněná na základě výstupů z účetnictví jsou správná.

Revizí účetnictví dává naše kancelář podnikateli cennou záruku ve smyslu jistoty, že účetnictví splňuje veškeré účetní, daňové a další legislativní aspekty na něj kladené a v případě jakékoliv kontroly ze strany správce daně bude účetnictví průkazné a bezchybné.


Máte zájem o naše služby roční účetní uzávěrky? Kontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.


Přiznání k dani z příjmů fyzických osob ONLINE!